en indre reise utover

I over 15 år har jeg dedikert praktisert, undervist og instruert i ulike måter å forstå kropp, sinn og følelseslivet på, og oppdaget en kombinasjon av flere ulike profesjonelle fag og metoder nå i en helhetlig sammenheng – “somatics”.

Utdanning; kursing; erfaring:

Privat trener/ PT; manuell behandling: strukturell integrering/ ATSI/ “rolfing”; ernæring og kostholdsveileder; yoga og meditasjons lærer og klatre instruktør;

med kursing i neuro trening (NT)/ anvendt kinesiologi; triggerpunktbehandling (MFR), dypvevsmassasje/ bindevev og muskelterapi; forebygging: rehab & prehab; funksjonell styrketrening; mobilitet; stabilitet; olympiske løft/ kraftoverføring; ville planter og nyttevekster; EI (emosjonell intelligens); IFS psykoterapi; naturlov/ menn og kvinners rett..

Opphavet til indre sone

Fra cirka år 2010 satte jeg meg ut på en reise, for å lære sammenhengen mellom de ulike kropps systemene, inkludert de ikke-kroppslige som mental og emosjonell trening og praktiseringer.

Jeg lærte skjelettet og bindevevets (fascia) struktur og funksjonen som skaper bevegelser gjennom hjernen, nervesystemet og muskulaturen. Samtidig spiller organene, blodsirkulasjonen, stoffskifte, hjerte rytme, pusten og sinnstilstanden inn som viktige systemer avhengig av riktig mat, aktivitet, tilhørighet, hvile og dyp søvn.

Læren gikk både gjennom kunnskap og utdanning, men også gjennom egen erfaring og opplevelser. Etter å ha prøvd ut en rekke forskjellig metoder innenfor trening, behandlingsmetoder, kosthold og dietter fikk jeg plutselig en kraftig hud eksem som førte til psoriasis, et sant mareritt som vedvarte i over 6 år før jeg forstod hvor viktig kosthold og sinnstilstand spiller inn i tillegg til fysisk trening

Jeg endret kostholdet gjennom å eksperimentere i et par år før jeg fant ut hvilken mat og næring mine gener, mikrober (tarm bakterier/mikrobiomet) trengte – spesielt med min aktive livsstil. Når jeg begynte å løse opp egne helseutfordringer fikk jeg så kallet til å dele denne kunnskapen videre. Nå lever jeg et liv uten utbrudd av eksem (psoriasis), inflammasjon (betennelser), svingete humør eller «låste» nerver, muskler og følelser. Erfaring er den absolutt beste lære, og heldigvis kan vi lære av andres erfaringer for å slippe gå den lange og energikrevende veien alene.

Det viktigste jeg har lært er at alt må tilpasses individuelt; trening, hvile og kosthold, og at alle symptomer eller diagnoser er et tegn på at det eksisterer en underliggende årsak som enda ikke er løst opp i. Løsningen er derfor å grundig kartlegge for å oppdage kilden (fysisk/emosjonelt/psykisk) bak utfordringene. Når det er sagt kan mange leve med “de uløste” utfordringene resten av livet, men for mange av oss så må vi ta tak i denne indre kilden før vi kan virkelig leve i glede, uten å konstant streve.

Vårt underliggende behov bak alle mål og ønsker handler om helhetlig integrering, som vil si å returnere til vår medfødte helse, velvære, styrke og vitaliteten som alltid ligger inni oss.

Kom i balanse å få en ny sjanse!

Livet handler om balanse mellom dag (våkenhet) og natt (søvn), aktivitet og restitusjon, alene tid (introvert) og sosialt tilhørighet (utadvendt), innpust (yang) og utpust (ying), maskulint (elektrisk) og feminint (magnetisk).

Det er fullt mulig å leve et liv i balanse, ved å gi deg selv en ny sjanse – i å utrykke hvem du er, hva du er, og hvor du ønsker å være. Vi må bevege oss utenfor komfortsonen og samtidig klare og komme tilbake til en større komfort, som støtter din unike vekst gjennom livet.

Balanse er å gjøre sitt beste (som er alltid godt nok), ikke ta ting for personlig, sitte fast i antagelser og forventninger men uttrykke gode holdninger og verdier som gir oss det vi virkelig ønsker oss.

“alt handlet om å kjenne seg selv, for det som er sant setter en fri”

Noe av min utdanning

Velkommen til indre sone gjennom somatiske bevegelser

mer info og videoer på sosiale medier: