Health

Movement Coaching

Personlig Trening & Behandling.

Ut fra ingen andre en dine egne mønster og vaner!

Bevegelses Coaching er en somatisk / kroppslig Coachings prosess, som innebærer en eklektisk og individuell tilnærming. Med bred kompetanse innenfor både forskningsbasert og godkjente alternative trening og behandlingsmetoder.
Tjenestene både isolerer og kombinerer metoder, fra behandling av rygg, skuldre og nakke osv, til struktur, funksjon og styrkeløfting, bevegelsestrening, klatring, Yoga og kostholdsveiledning.
Verdiene i Bevegelses Coaching er en helhetlig og individuell tilnærming, ut fra kropps mønsteret og mentale vaner skreddersys optimale løsninger.
Individuelle motivasjon settes også i fokus for bedre integrering av tjenestene. Med integrering øker vi langvarige resultater over tid, og ikke bare får resultater i periodene- som kan videre redusere motivasjon.  
Forskning viser at når vi vet hvorfor vi gjør tingene vi gjør, så bygges en sterkere og mer utholdende motivasjon, spesielt når vi har forberedt vår ønsket vei med de beste løsninger.
Bakgrunnen for Bevegelses Caoching kommer fra mange år med studie, egen forskning og erfaring innenfor helhetlig trening og behandling som gir individuell mening. Dette avdekker, og i mange tilfeller løser hovedårsakene bak fysiske og psykiske utfordringer.
Min bakgrunn før jeg startet Indre Sone – Bevegelses Coaching, kom fra friluftsliv, kampkunst og ulike idretter og treningsformer. Jeg startet tidlig med kampkunst i 15 årsalderen, med Taekwondo, Thaiboksing og videre til Brasiliansk Jiu Jitsu. Gjennom denne tiden ble jeg mer fascinert av østens Kung Fu og Tai Chi (Tai Chi kalles også for Kinesisk Yoga). Inspirasjonen kom fra å få mer kroppskontroll og mestre Sinnet`s tanker og følelser.
Dette ledet meg til videre studering utdanning innenfor ulike Yoga stiler, personlig trening (PT), Neuro Training (NT/applied kinesiology) og videre med manuell behandling (structural integration /  “rolfing”).
Etter flere år med egen erfaring og jobbing med kunder/ klienter startet jeg å se en direkte sammenheng mellom østens tradisjoner og vår vestlig forskning.
Bevegelses Coaching kombinerer flere profesjonelle, dermed en større forståelse. Som for eksempel det fysiologiske aspektet ved trening og psykologien med blant annet motivasjon. Hvordan restituering kan dobles med stress avlastning fra mindfulness. Når vi forstår kroppslige mønster og mentale vaner så blir også behandling og terapi metodene mer effektive.

Vi har mye forskning angående styrketrening men veldig lite om bevegelighetstrening. Ernæring og kostholdsveiledning må også tilpasses individuelt for å få resultater som for eksempel økt vektnedgang.

Ut av Spor og inn på Spor.

Å trening eller praktisere er det samme som å øve, det vi øver på blir vi gode på. Har vi øvd på “noe” å det har resultert seg i dårlig holdning og bevegelses funskjon, så må en øve på å gå tilbake eller fornye et bedre funksjonelt mønster. Derfor vil ulik trening gi ulike resultater fordi vi har litt ulike kropps mønster.
 
Når det kommer til skader, smerter, over belastninger så skyldes dette hovedsakelig et eller flere kompanserings mønster, hvis vi ikke har blitt utsatt for en ulykke som medfører problemene. Det blir en mer alvorlig kompensering som vi ofte ikke kan gjøre så mye med, hvis en ikke trener på å komme inn i så god (relativ) balanse som mulig. Poenget er Individuelt, og ta hensyn til egne mønster og vaner fremfor andres meninger eller annet informasjon som kan miss veilede.
Langvarige skader eller kroppslige utfordringer som andre profesjonelle (medisinsk eller forskningsbasert) eller alternative kilder ikke klarer å løse kan handle om mangel på forståelse og samarbeid på tvers av ulike fag. For eksempel istedenfor medisiner som kan gi for store bivirkninger kan en kutte ned på medisiner og justere kostholdet slik at det blir lettere for kroppen og sunnere for psyken.
 
 

Vaner styrer Livet vårt!

På grunn av at vi er “vanedyr” så blir det ekstra viktig å ikke tvinge forandringer, men la forandringer skje i riktig dose over tid. Dette var måten vi som nyfødte barn lærte å stå, gå og bevege oss på. Og endre vaner handler om å legge opp en plan og skape mikro (små) vaner, som over tid blir makro (store) vaner.
 
Forandring skjer gjennom hele livet, i østens filosofi nevnes det at blant annet er forandring det eneste konstante i livet. Det stemmer også med Vestens forskning på celler som fornyer seg hver dag (blod celler), måneder (muskel celler) og år (bindevev og skjelett celler).
Konseptet om Indre Sone handler om disse indre underliggende grunner til våres vaner. Skal vi få til permanent endring i livet så må vi ha blant annet, indre motivasjon og en indre forståelse av hvor mønstrene stammer fra, og hvorfor kroppen gjør som den gjør. Bevegelses Coaching er selve prosessen for å skape endring, realistisk ut fra individuelle ønsker og behov.
 
Endringer som:
 
* Gjør at vi både øker og opprettholde muskelmasse og holder vekten nede.
* Bedrer mental klarhet, sinnsro, livsglede og godt humør.
* Vi holde oss skadefrie, i både jobbsammenheng og i hverdagen.
* Som gjør oss til en bedre versjon av oss Selv på vår egen måte og stil.
* ikke minst vedvarer og ikke bringer oss tilbake på feil spor og ender opp (igjen) på destruktive eller ufunksjonelle veier.
* På alle mulige måter bringer oss fremover og oppover (til mer helse, lykke og personlig vekst). 
 
Veien blir til mens vi går, mens mønstrene blir skapt mens vi beveger oss…
 
 

How Can Movement Coaching Help?

Bevegelses Coaching vil hjelpe deg med alt fra enkle daglige gjøremål som å finne riktig sitte stilling, gå og utføre arbeidsoppgaver med optimalt funksjon og balanse. Til styrke og bevegeleighets trening, stabilitet, fleksibilitet, forebygging og yoga praktisering, oppnå mer mening og flyt (flytsonen) i hverdagen. Samt øke hjernens kognitiv kapasitet, bedre minner, humøret og immunsystemet gjennom kosthold.
Når det kommer til behandling ses helheten og hovedårsaken bak grunnene til smerten eller den kroppslige utfordringen.
Bevegelses Coaching hjelper med hva en kroppen din trenger!
Veiledning til et kostholdsprogram som funker din kropp og mikro oranismer. Mat som gir mer energi og klarhet en det maten vil “stjele”, brenner mer fett en hva kroppen lagrer, og bygge ønsket muskelmasse gjennom å få alle de riktige aminosyrene i riktig forhold med hverandre.
Alt dette og mye mer ut fra ønske, behov til ditt bevegelsesmønster. Luksusen i forhold til andre trening og bevegelsesmetoder er at du ikke trenger å tenkte for mye på hva du burde gjøre, hvordan du går frem og hvilken metode – dette ordner seg gjennom en nøye kart og planlegging.
 
Metodene og øvelsene som velges, er alltid individuelle, fordi vi har alle våres unike mønster og vaner. Derfor er det viktig med en grundig kartlegging for å tilpasse og gi langvarige resultater og løsninger. Hjernen, musklene (myo) og bindevevet (fascia) lagrer og holder våres mønster. Dette systemet kalles det Nevro-MyoFascielle og omhandler alle kroppens systemer, inkludert fordøyelses systemet (som er det mest urgammle av alle kroppens systemer).
 
Ut fra hva din kroppen trenger kombineres det som trengs!

What to do with chronic pain, injuries and wear and tear?

The Coaching helps by mapping and then release physical obstacles, and bring what is off track back on track, back home - to a balanced structure and function. The training & treatment goes to great lengths to help with everything from accidental injuries to chronic pains that can come and go, from MS / multiple sclerosis, fibromyalgia, osteoporosis etc.
 
When it comes to damage, wear and tear, the body is usually able to repair itself, all it needs is a little guidance. If we break an arm, the skeleton must only be kept calm enough together before it grows back strongly. If there is too much irritation or inflammation, you have to look more at activity level, proper exercises or foods/diet. For challenges from mild to severe pain from the compensatory pattern, one must bring back parts of the muscles that are elongated (eccentrically loaded) and the other parts that are shortened (concentrically loaded).
 
If we look at the connective tissue, the muscles and the nervous system as a skein of yarn (especially the tissue / fascia), then we must loosen the correct knots in the threads so that the yarn (tissue) does get tied or stucked together. In other words, Movement Coaching finds the main reason behind a sea of dysfunctional patterns and brings back function, recovery and performance.

The body has the answers and the solutions

The body gives us all the answers and solutions to its problems or challenges - even before they arise and can lead to major negative consequences. All that is needed is to be able to listen for the right answer and find the most optimal solution, which is often a combination of several reasons and professional fields.
 
If we experience, for example, pain in the knees, hips, back, neck, shoulders, etc. the answers are kept in the body patterns. These individual Coaching will help by mapping the history and reasons for the body patterns and offering eclectic (holistic) solutions based on the body's needs and your own wishes.

"Blind spots" - where there is no movement

It is not only what we can see, such as legs, upper body and arms, but also what we cannot see, or often do not notice, that can be the reason behind how problems arise.
 
Something we often do not notice is how the facial expression and breathing rhythm affect the brain to "lock" or "numb down" the nervous system which will then hold extra tight on the muscles in the connective tissue or reduce activity and freeze or numb areas.
 
It`s not about being over analytical here, as we all humans have asymmetries and often a more dominant arm, leg and even eye. Based on how we have repeated movements through the body. Brushing the teeth with the opposite arm than we usually do demonstrates this nerve activity, as we can experience that the brain does not have the same clear map and the automatics of brushing the teeth with the left hand as with the right (or vice versa).
 
What we can not see (except on X-ray or ultrasound) are some of the muscles in the depths, closest to the skeleton and the organs themselves. The organs can play a very big role in our movements, especially because the whole organ system is the most asymmetrical system in the body. We have about as many nerves, muscles and blood vessels on the right side as on the left, but the organs are located completely different from the rest of the anatomical system.
If, for example, there are problems in the liver, it can change the entire position of the rib cage, and if we then get a backward tilt of the ribs and a forward tilt of the hips (usually happens also during pregnancy) then it becomes difficult for the diaphragm (main respiratory muscle) to fill the lower posterior part of the lungs. This can negatively affect the kidneys, which affects nutrient uptake and at the same time can lead to back pain etc.
Even if we cannot see it with our own eyes (like the liver in this example), it does not mean such "blind spots" should be ignored.

Get in balance and overcome your challenge!


Hjertlig Hilsen Thomas Severinsen

Din Bevegelse Coach hos Indre Sone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *