KROPPEN FORTELLER HVA DEN TRENGER

Indre Sone tilbyr langvarige endringer gjennom helhetlige og individuelle bevegelses prosesser.

Alt handler om å finne tilbake til riktig spor, både fysisk, psykisk og i følelseslivet.

 

Trening og behandling av alle kroppens systemer

Bevegelses Coaching handler om kommunikasjonen og forståelsen mellom hjernen, nervesystemet, tarmsystemet (mikrobiota) og musklene i sine 12 bindevevs linjer (myofascielle meridianer som du ser på bilde).

De 12 myofasciale meridianene

Picture Copyright: Anatomy Trains

 I rekkefølge: SBL -Superficial Back Line. SFL – Superficial Front Line. LL – Lateral Line. DFL – Deep Front Line. FL – Functional Line. SL – Spiral Line. SFAL – Superficial Front Arm Line. DBAL – Deep Back Arm Line. DFAL – Deep Front Arm Line. SBAL – Superficial Back Arm Line.

Kropp og Sinn

Hvordan trener kroppen og sinnet

Sinn

Bli mer tilstedet i øyeblikket og kroppen som sanser, dette gjøres ved å praktisere “her og nå fokus” , gjennom introspeksjon, propriosepsjon og:

  • Pusten
  • Pulsen
  • Sansene
Pusten har mange gode kvaliteter som styrker og balanserer nervesystemet, optimaliserer yte evne og restitusjon. Alt skjer her og nå, derfor øker også mer tilgjengelighet til ressurser. Den viktigste fysiske egenskapen med pusten er at primær musklen (diafragmen) og respirasjonen med hjerte har en sunn rytme, som positivt påvirker helsen og balanserer nervesystemet (HRV).

Evnen til å konsentrere seg, kan gi emosjonell støtte og kompetanse, som er viktig når pliktene kaller. Økt konsentrasjon kan hjelpe deg å planlegge, vurdere og fokusere på det viktigste.

Hente inn fokus når det trengs, skjer når vi lærer å filtrere vekk unødvendig informasjon, gjennom det vi fokuserer på. Dermed sparer vi fokus, holder oss mer avslappet og henter inn ressursene som trengs fra her og nå. Med et avslappet fokus i arbeid og hverdagen, bruker vi energien på det som tjener oss bedre, og bevare energien på det som ikke støtter helsen og velferden.

Basert på meditasjon, forenklet samt effektive øvelser for vår moderne tid.

Øk flyten i ditt arbeid, kommunikasjon, trening og hverdagslige forhold.

Flyt sonen som kalles så mangt: “runners high”, “the zone”,  “toppopplevelser” osv, er en trenbar tilstand som gjør oss 5 ganger mer produktive og effektive! Vi sparer tid, energi, penger og får mer gjort.

Ved å trene/bedre konsentrasjon og oppmerksomt nærvær blir flyt det endelige resultatet. Tenkt deg at livet ditt kan flyte like lett og suksesfult som pusten flyter inn og ut. Ved å finne optimal pusterytme kan vi også finne optimale mentale rutiner og vaner som aktiverer flyt sonen i oss.

Kropp

Styrke ligger i bunn og grunn til all handling. Vi må ha styrke til å bevge oss rundt, og vi kan enten bevege oss tungt eller lett gjennom livet.

Funksjonell styrke vil si å ha styrke til dagligdagse bevegelser, som hjelper deg å unngå over-belasninger fra arbeid, hobbier, sporter og annet type aktiviteter. 

Ved å kartlegge å finne hvilken type styrke trening og rutine som støtter hvert individ eller gruppe best, fordi ulike øvelser tjener våres ulike bevegelse formål og hva vi må stå i. Få en tilpasset styrke trening som reduserer belastingsskader og gjør hverdagens gjøremål lettere.

Bevegelighet kan deles i 2 her fleksibilitet representerer maks bevegelse bane til leddene i en assisterende strekk, mens mobilitet står for hvor stor bevegelse spekter vi kan utføre med musklaturen og nervesystemet.

Kroppens behov for bevegelse er individuelt, samt er det viktig med god indre bevegelse av blodgjennomstrømning, nervesignaler for å få næringen bedre inn, og avfall lettere ut.

Gjennom en kombinasjon av ulike metoder, kartlegges den mest optimale bevegelighets-treningen, basert på nåværende situasjon og hvordan din holdning og bevegelse mønsteret kan bedres og balanseres.

Fordelene med eierskap over egen kropp er mange! Økt mestring over egen kropp og bevegelse mønster øker hjernens kognitive egenskaper samt er plage og skade reduserende.

Når vi trener kontrolert, stimulert og strukturert så danner hjernen et bedre kart over kroppen. Dette bedrer ferdigheter, teknikk, energibruk og reduserer stagnering og belastingsskader.

Oppnå mer kinestetisk bevissthet (sensorisk motor kontroll), interosepsjon og få mer balanse og fokus i utfordringene som møter kroppen din.

Helse hierarkiet

Følger vi dette systemet hierarkisk så bedrer vi kroppslig og mentale prosesser.

Uten god søvn vil hele kroppen og hjernen falle i sammen, stoppe opp og ikke fungere optimalt. Hormoner kommer ut av balanse, energi nivået, helsen, veldferd og yte evner reduseres. Alle cellene i kroppen vil bli negativt påvirket over tid med dårlig søvn.
Vi vil alltid gå på underskudd uten søvn, men vi vil ikke alltid merke det. Dyp søvn er spesielt viktig for hjernens kognitive egenskaper, da søvn fungerer som en oppvaskmaskin for hjernen, bearbeider korttids og langtids minner, opplevelser inn i et system.
Bevegelses Coaching respekterer kroppen og livets naturlige prosesser og prioriterer søvn foran både kosthold og trening for at alt skal fungere optimalt.
Ofte merker vi ikke at vi har underskudd på søvn og total restitusjon. Vi blir med andre ord vant til en dag og natt rutine og kroppen tilpasser seg fordi det er hva kroppen vet best – tilpasning – lagre mønster etter våres (ofte ubevisste) søvnmønster også kalt døgnrytme (circadian rhythm).
Underskudd på søvn kan unngås ved å tilpasse flere ulike faktorer, som omgivelser, stressnivå, samt trening og kosthold tilpasset den enkelte, og det skal ikke mye til når vi har riktig kunnskap og motivasjon. Her kommer også meditasjon inn som en vitenskapelig godkjent metode som innhenter tapt søvn og får oss tilbake i riktig døgnrytme.
Uten godt søvnmønster vil vi hele tiden måtte betale for ugunstige helse konsekvenser som sniker seg inn over lang tid.
Neste trinnet i helse hierarkiet er ikke bare maten vi spiser, men når og hvordan vi spiser. Vi blir det vi spiser har spist, og det gjelder like mye animals som vegansk kosthold. Hvis dyr spiser unaturlig kunstfor får vi det i vår egen kropp, på lik linje hvis planter (spesielt korn, mais, soya osv) trekker til seg sprøytemidler, genmodifisert kjemikalier og blir lagret med unaturlige konserveringsmidler. Alt fra produksjon til lagring av mat i bokser med tungmetaller, mikroplast fra emballasje, flasker osv.
Vi har også en unik bakterieflora som gjør at vi mennesker reagerer ulikt på maten, men til syvende og sist vis ultimat helse er målet så gjelder det å kutte ned på unaturlig mat samt usunt sukker, fett og proteiner som ikke kroppen bruker optimalt.
Bevegelses Coaching gir individuelle tilpasninger på Hva, Når og Hvordan vi burde spise for å få bedre energinivå, søvn, lavere stress, unngå allergier og finne det kostholdet som passer vår kropp (med hensyn til gener, bakgrunn, miljø, alder og våres formål).
Celler har 2 hovedfunksjoner, og lagre, og bruke energi. Dette spiller en viktig rolle når det kommer til lagring og bruk av fett og karbohydrater for vektnedgang, samt riktige protein kilder til muskelbygging og nervefunksjoner
Med riktig søvn i bakgrunnen fremhever vi utallige helsefordeler samt opprettholder vitalitet. Både “festing” som spise god sunn mat er like viktig som fasting gjennom god søvn og/eller periodisert fasting for å rense kroppens systemer hvis for mye naturlige giftstoffer (metabolitter) har blitt lagret i oss over tid.
Riktig kosthold hjelper oss med alt fra god søvn, bedre fordøyelse, vektregulering, muskel økning og gir oss et godt humør (gjennom nevrotransmittere som dopamin og serotonin).

Vi er ofte kjent med kalorier og makro og mikronæringsstoffer, men mindre kjent med signal molekyler fra maten). Karbohydrater, fett, proteiner, vitaminer og mineraler jobber tett sammen, som hånd i hanske med kalori inntak vårt. Og blir styrt litt forskjellige gjennom mikrobiomet og stoffskifte vårt. Mikro organismer er med på og fordøye maten vi spiser og sender signaler til hvordan stoffskifte fungerer (brenne/lagre fett/muskler, energinivået og humøret osv).
Det blir enda mer individuelt når vi skal optimalisere kostholdet vårt fordi vi alle mennesker har en unik bakteriesammensetning (mikrobiomet) som utfører ulike funksjoner gjennom maten vi spiser. Det finnes så klart noen felles trekk for vektredusering, vektøkning, energinivået, humøret og immunsystemet vårt i forhold til et optimalt kosthold. Men dette kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd hvis vi ikke studerer eller forsker på kosthold og vitenskapen om enæring. 
Hva, Hvordan og Når vi spiser fungerer litt på samme måte som å bruke en bil som en metafor. Først tar vi på oljen, deretter drivstoffet og så velger vi riktig gir i forhold til formålet med kjøreturen. Kroppen reagerer på maten eller næringen vi først spiser og sender signaler i kroppen som avgjør hvordan dette påvirker både lysten og behovet til neste måltid, som igjen signaliseres til neste dag, og slik går sirkelen gjennom livet vårt. Igjen handler alt om å skape sunne og enkle rutiner for hver enkelt individ med fokus på individuell tilpassning.
Når søvnen og kostholdet er på riktig spor så kan vi oppleve bedre trening og bevegelses frihet!
Trening og Bevegelser defineres her i sin helhet med riktig styrke (stabilitet), bevegelighet (mobilitet, fleksibilitet, elastisitet, glidning) og behandlingsmetoder: for avgifting og restituering fra smerter, ubehag og belastningsskader. Vi er alle mennesker med forskjellige kroppslige mønster og mentale vaner. Våres kroppslige mønster henger sammen med alt fra gener og arv til miljø og bakgrunnen til hvordan vi har utført våres bevegelser gjennom livet.
Ektomorf (tynn), mesomorf (middels) og endomorf (kraftig) kroppstyper setter fundamente på hvordan vi burde trene og bevege oss, men fordi kroppen er så tilpasningsdyktig kan vi alltid velge mye selv på tross av kroppstype (som blir kalt Dosha i Ayurvedisk typebestemmelse). Det er uansett en forskjell hvis vi hadde sammenlignet en Same fra nord til en tempel danser fra en tropisk jungel. Noen mennesker har stor bevegelighet med mindre stabilitet, mens andre mennesker har mer stabilitet med mindre mobilitet. Styrke og bevegelses frihet handler derfor om balanse, som er svært relativt per persons bakgrunn, ønsker og behov.
Søvn og Kosthold lager grunnlaget for at vi får det meste ut av trening, aktiviteter og/eller praktisering (både fysisk og psykisk), samt bidrar til økt restitusjon eller bedre behandlings resultater. Derfor anbefales siste steget (Bevegelse) og ses i sammenheng med Søvnen og Kostholdet hvis vi er ute etter ultimate helse og balanse.
I vårt moderne samfunn så kreves det en annen type trening og bevegelse en hva det krevdes av oss når vi levde i stammesamfunn som jegere og sankere, å sitte kalles nå den nye røyking, da mange mennesker tilbringer mye av sin tid i sittestillende posisjoner som kontorer og transport sitting i biler. Dette går utover både holdning og bevegelse funksjon samt påvirker oss alle litt forskjellig.
Bevegelses Coaching setter fokus på et hav av ulike trening og behandlingsmetoder for å dekke et eklektisk (helhetlig) behov for vårt moderne samfunn. I tillegg har det blitt vanskeligere for det gjennomsnittlige menneske og kjenne etter hva kroppen trenger av bevegelse, eller mer korrekt, trenger av den riktige type bevegelse for sitt kroppsmønster. Indre Sone er derfor med på og avdekke både indre og ytre faktorer og læringsmetoder for å positivt påvirke oss til en bedre holdning (støttet av tyngdekraften og musikksamarbeidet / myofascielle meridianer) og bevegelses funksjon til våres unike formål, fra inaktivitet, over trening og arbeidsbelastninger.
Bevegelse skjer hele tiden gjennom livet vårt, men stopper noe å bevege seg (fra celler på det mikroskopiske til muskler i bindevevs grupper på makroskopisk nivå påvirker også dette oppover i helse hierarkiet og alle kroppens systemer.
Både for mye, og for lite bevegelser går negativt utover balansen som vi alle har vår fødselsrett til.

Sinnstilstand (flytsonen)

 

Hvert eneste år viser hjerne og nerve forskning til viktigheten av Sinnet`s påvirkning til fysisk helse.

En subjektive opplevelse av egen kropp og eget liv kan overføres til en objektiv tilstand, som vi ser tydelig med hjerneforskning. Når vi dveler i negative tankemønster, destruktive trosystemer, depresjon, angst og dårlig selvbilde så senkes kognitiv funksjon, hjernen bruker masse unødvendig tid og energi på å bearbeide og sender adrenalin og stress signaler (nervo kjemikalier) som påvirker fysisk helse.

Gjennom moderne forskning og tidløse tradisjoner som mindfulness og meditasjon kan vi spare hjernen for masse ekstra arbeid og lage nye nervebaner, sunnere mentale vaner og få både kropp, sinn og følelseslivet inn på et bedre spor. Istedenfor stress kjemikalier så vil hjerne utløse mer gunstige nevro kjemiske signaler som dopamin, serotonin, oksytocin, bevare testosteron og Meditasjon har påvist å øke vekst hormoner (da hjernen for hentet seg inn og kan ta tilbake mangel på søvn)

Få en veiledet trening for en optimal sinnstilstand, en tilpasset mental treningsform som dekker individer, grupper, bedrifter og ansattes behov.

Optimal sinnstilstand vil bidra til økt helse innenfor “helse hierarkiet”

Kom i balanse å få en ny sjanse!

Thomas har jobbet i flere år som Personlig Trener, Coach, Yoga og Klatre instruktør, og spesialisert seg innenfor Trening og Behandling (Prehab & Rehab) av holdning, bevegelsesmønster og funksjon. I tillegg har Thomas en rekke ulike kurs og videreutdanning, blant annet innenfor Neuro Training (NT) og Manuell Behandling – Structural Integration (ATSI / tidligere kalt Rolfing).

 

 Alt startet med et ønske om å bedre egen helse og velferd situasjon, etter å ha overkommet smerter, lidelser og utfordringer ble Indre Sone skapt.

Fra fysiske smerter som psoriasis (hud eksem), astma, brudd, sportsskader, kroniske leddsmerter (betennelser) osv. Til psykiske utfordringer som: angst, manglende humør, selvtillit, energi og hvordan mine egne ubearbeidet byrder/traumer fra fortiden/barndommen blomstre opp i voksen alder og har forårsaket en rekke hindringer i livet mitt.

Indre Sone startet når jeg opplevde at flere ulike profesjonelle felt ikke kunne se det større bilde og en dypere sammenheng mellom kropp, sinn og følelseslivet, samt avdekke hovedårsakene bak symptomer, diagnoser og alle grunnene til at smerter, lidelser og sykdommer oppstår.

Etter år og titusenvis av timers studering og praktisering, ble jeg fulltids dedikert til å finne de underliggende årsakene bak smerter, belastinger, problemer og utfordringer som møter vårt moderne samfunn. For å unngå behandling av symptomer, finne istedet langvarige løsninger for diagnoser, samt forebygge problemer før de oppstår.

Dette gav plutselig mer langvarige og integrerte løsninger, som jeg absolutt brenner for å dele og hjelpe andre implementere. Med evner til å lytte og forstå hva som ligger i bakgrunnen (ofte ubevisst) gjøres store og langsiktige endringer, som innebærer en kombinasjon og ofte samarbeidet med flere ulike profesjonelle felt. 

Hoved styrken min er å bedre holdning, bevegelsesmønster og funksjon, samt øke optimal sinnstilstand ved å oppnå Flytsonen. I over 15 år har jeg jobbet mye med indre mentale og emosjonelle vaner, samt fysiske mønster som har fremhevet mine unike styrker og ferdigheter, samt mine svakheter som jeg mener er viktig å være klar over, for å bli en bedre versjon av seg selv, og få mest ut av livet.

Hovedmålet mitt er å gjøre verden til et bedre sted, steg for steg, person for person, ved å overkomme personlige utfordringer og hindringer.

Bevegelses Coaching er min lidenskap som lett skinner gjennom i mine interaksjoner med andre, jeg motiverer og dedikerer meg til egen og andres helse, lykke og personlige vekst.

“Alt startet med ønske om å bedre egen helsesituasjon”

 

Valg er frihet, men for mange valg gjør oss usikre og kan begrense kloke besluttninger. Praktiser -enkelt fokus-, unngå å bli distrahert, å la din indre sone vise veien til ubegrensede muligheter og det beste valg.

 

“Over tid vil snarveier alltid gi for store konsekvenser. Indre Sone tilbyr derfor grundig integrerte Trening & Behandling som må skje individuelt i forhold til eget tempo, mønster og stil. Spar derfor både tid, penger og energi. End opp med fult eierskap over egen liv og helse situasjon.”

– Thomas Severinsen.

 

Indre Sone dekker et hav av ulike trening og behandlingsmetoder, og integrerer sammenhengen mellom urgammel visdom med nyeste forskning.

 

Alt du trenger samlet på ett sted  – Indre Sone!