Å LEVE ER Å BEVEGE

TRENING & BEHANDLINGSMETODER

Treningsmetoder:

– Vektløfting, Styrkeløft og Kroppsbygging

– Yang (kjerne styrke) Yoga (mobilitet)

– Calisthenics (egen kroppsvekts trening)

– Klatring/ buldring (innendørs/utendørs)

– Forebyggende (stabilitet, koordinering osv)

– Idrett, Sport og Kampkunst prestasjon

Behandlingsmetoder:

– Mobilitets Trening (rutiner)

– Triggerpunkt terapi / baller (MFR)

– Manuell Behandling (Struktur & Funksjon)

– Yin (restorative) Yoga og Tai Chi

– Prehab & Rehab (rehabilitering)

– Bindevevsmassasje (overskudd/avgiftning)

Ernæring og kostholdsplan:

– Vektnedgang og muskeløkning

– Bedre humør og tarmhelse (mikrobiota)

– Mer energi, vitalitet og immun styrke

 

– Kunnskap/bruk av planter/nyttevekster

Mental trening / tilstandstrening:

– Stress og livsmestring (mindfulness)

– Moderne Meditasjon (flytsonen)

– Motivasjon, Mening og målsetting

– Psykomotorisk (somatisk) Behandling

Hva er Bevegelses Coaching?

Bevegelse i Coachingsammenheng, står for somatisk veiledning. Som dekker et bredt området innenfor kosthold, behandling, fysiske og psykiske treningsmetoder.

 

Tjenestene assisterer enkeltpersoner, grupper, bedrifter, organisasjoner og mennesker med fysiske og psykiske utfordringer, til en bedre helse, velferd og prestasjonsnivå. 

Les mer om hvordan dette gjøres. 

Som en bedrift er det viktig som å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, øke tilfredshet, tilhørighet og motivasjon blant ansatte, samt redusere arbeidsbelastninger spesifikt til arbeidsoppgavene.

Bevegelse Coaching avdekker og løser de viktigste behovene i sittestillende yrker, som kontorer, transport, sjåfører osv. Samtidig stå, gå, bæring og mer fysiske krevende yrker som lager, butikk, kokker, frisører, sykehus, håndverksbransjen osv.

Gjennom kartlegging tilbys de mest optimale løsninger, som sparer bedriften tid, energi og penger i form av helsekostnader og sykefravær. Samtidig økes resultater gjennom mer bevegelse og flyt i arbeidet. Forskning viser at flytsonen øker effektivitet og produktivitet 5 ganger mer!

Som privatperson er din hovedjobb og ta vare på egen helse, velferd og yte evner. Dette blir lettere når du vet hovedgrunnene bak og løsningene til dine utfordringer eller problemer.

Bevegelses Coaching bistår deg å finne hvilken trenings rutiner og ved behov behandlingsmetoder, som passer deg best, også utover det lange livet du skal leve her. Du får hjelp til å avdekke dine unike holdninger og bevegelse mønster og hva som skal til for å integrere langvarige løsninger.

Gjennom kartlegging og veiledning til hvilke øvelser og metoder skreddersys din plan, i tillegg tilbys individuelt kosthold basert på ditt unike mikrobiomet, for at du skal ha all energien, godt humør og bli den beste versjon av deg Selv!

Bedriftstjenester

Ta bedriften og ansattes helse og trivsel til nye høyder!

ONLINE BEVEGELSES COACHING

Start pakken

75 min:   Kartlegging, Plan, 1-3 integrerte Øvelser +Rehab/Prehab.

950,- NOK

Standard pakken

2,5 timer:   Kartlegging, Plan, 3-6 int. Øvelser +Rehab/Prehab og Kostholds Veiledning.

1850,- NOK

Premium pakken

5 timer:   Kartl. Plan, 6-12 int. Øvelser +Rehab/Prehab, Kost og Livsstils Veiledning.

2850,- NOK

Bedriftsløsninger

Tjenester

Kartlegging og Strategier
Kartlegging, Strategier og integrering
Kartlegging, Strategier, Integrering og optimal ytelse

Priser

3500,- til 7500,- NOK (3-7 timer)
5500,- til 10.000,- NOK (8-12 timer)
15.000,- til 25.000,- NOK (15-25) timer)

Avdekker arbeidsbelastinger/utfordringer individuelt til bedriftens ansatte, samt mål og ønsket resultater.

Metodene/øvelsene som brukes, for å minimalisere arbeidsbelastning/utfordringen, samt virke forebyggende mot skader, slitasjer og utbrenthet. Individuelt basert for å gi maksimale løsninger. 
 

Oppfølging over lengere tid, med akkurat passe doser repitering av utvalgte strategier, som vil lagre våres nye holdning og bevegelse mønster/vaner. Inkluderet individuell oppfølging av ansatte over lengere tid. Kan skje både på arbeidsted eller via video call (online).

Fysisk og psykisk arbeids optimalisering som øker produktivitet og effektivitet 5 ganger mer. Gjennom forskingsbasert flytsonetrening, finner vi optimal puste rytme og sinnstilstand. Kombinert med mindfulness og mental trening kan vi hente ubegrensede indre resurser, leder og ansatte oppnår en fokusert avslappet tilstand, som er opphavet til at alt flyter mer optimalt, både innvendig (homeostase) og utover i arbeidslivet. Blant annet bedres kommunikasjon, arbeidsutførelse,yte evner, trivsel, helse og det virker tid og energi sparende.

Privat personer

Tjenester
Trening & Bevegelse Coaching
Trening & Bevegelse Coaching
Behandling, Prehab & Rehab
Ernæring og Kostholdsplan.
Tilstandstrening /Flytsonen
Priser og omfang
Fysisk 1 til 1: 1200,- NOK (1 time)
Online 1 til 1: 800,- NOK (1 time)
1000,- NOK (1 time)  / 1500,- NOK (1,5 time )
1250,- NOK (2 timer) / 3000,- NOK (5 timer)
550,- NOK (45min) / 1000,- NOK (75min)
Utifra ditt ønske og behov velges optimal metode og strategi.
Kartlegging er 100% nødvendig for å gi de mest effektive løsninger!

Hvordan begynne?

Start med en 15 min konsultasjon!

Fyll ut skjema og skriv hva du trenger.

Usikker på hva du ønsker/trenger? Spør, så finner vi det ut sammen.

    INDRE SONE VIDEO BIBLIOTEK

    Få mer inspirasjon, tips og metoder på sosiale medier